header

Vhodna stran
 
Predstavitev
 
Potrebna oprema
 
Registracija
 
Pravne podlage
 
Tehnična pomoč
 
Pogosta vprašanja
 


Varnost v ARSKTRP ePoslovanju

ePoslovanje zagotavlja varno poslovanje z uporabo najsodobnejše tehnologije, zakonskimi določbami in uporabnikovo osebno odgovornostjo.

Tehnologija

Za varnost podatkov je pri uporabi ARSKTRP ePoslovanja poskrbljeno po najvišjih standardih, ki veljajo v svetu za elektronsko poslovanje preko interneta.

Identifikacija uporabnika

Uporabnik sistema se ob vstopu v ARSKTRP ePoslovanje identificira z osebnim kvalificiranim elektronskim potrdilom. Le-to mu določa poslovanje v skladu z njegovimi pooblastili.

Identifikacija strežnika

Prijava uporabnika v sistem preveri tudi identifikacijo strežnika. S tem je uporabnik zavarovan pred pošiljanjem podatkov na goljufiv strežnik.

Zaščitena internetna povezava

Komunikacija med uporabnikovim računalnikom in strežnikom ARSKTRP ePoslovanje je šifrirana, kar preprečuje nepovabljen vpogled v uporabnikovo poslovanje.

Preverjanje celovitosti podatkov

Strežnik ob prejetju, dokument preveri in uporabniku ponudi v podpis. S tem je odpravljena možnost, da bi bili zaradi morebitnih tehničnih napak v ARSKTRP ePoslovanje vloženi nepopolni dokumenti.

Podpisovanje dokumentov

Ko uporabnik preko ARSKTRP ePoslovanje vloži dokument, ga tudi elektronsko podpiše.

Časovni žig

Vsi dokumenti v ARSKTRP ePoslovanju se ob podpisu žigosajo s časovnim žigom SIGOV CA TSA. Z enoličnim določanjem časa oddaje ne glede na lokalne nastavitve strežnika ali uporabnikovega računalnika je onemogočeno ponarejanje časa oddaje dokumenta.

Pravne posledice dejanj

Podpis z elektronskim potrdilom in časovni žig na dokumentu pravno zagotavljata identifikacijo podpisnika in določitev časa oddaje. Elektronska povratnica, ki jo izda strežnik ob prejetju dokumenta, pa je pravni dokaz o prejetju dokumenta s strani ARSKTRP.

Varnost strežnikov

Strežniki so pred zunanjim svetom zavarovani s požarnimi zidovi, ki ščitijo podatke in sistem pred nepooblaščenim vdorom.

Osebna odgovornost

Tudi ob uporabi vrhunske tehnologije lahko ARSKTRP ePoslovanje zagotavlja varnost le z ozaveščenim ravnanjem uporabnikov. Vsak uporabnik je sam odgovoren za uporabo svojega digitalnega potrdila.

Podrobnosti o piškotkih

 

Pogoji poslovanja

Politika zasebnosti

Zakoni in drugi predpisi